Како да пријавам штета?

Почитувани клиенти Ви посакуваме никогаш да немате потреба од пријавување на штета. Сепак доколку имате штетен настан, овде ќе ги најдете потребните информации за постапката за пријава на штета и обрасците што треба да ги пополните. За штети од полиси по осигурување несреќен случај незгода, домаќинство, патничко осигурување и каско-осигурување моторни возила можете да пријавите штета онлајн.

Пријави

Испратете барање за штета

Имате потреба од пријавување на штета ?

Ви благодариме. Вашето барање е успешно испратено.
Грешка, пробајте повторно. Вашата порака нема да биде испратена.

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ