ГРАНИЧНО ОСИГУРУВАЊЕ

Гранично осигурување мора да го поседува сопственикот на возилото со странски регистарски таблици при влез во Р.Македонија доколку нема важечки зелен картон.Значењето на граничното осигурување е на привремен територијално и временски ограничен зелен картон, кој се користи при транзит или престој на странското возило во земјава.

Вид на возило: 15 Дена 30 Дена 60 Дена 180 Дена 360 Дена
Патничко возило 50 Евра 70 Евра 110 Евра 250 Евра 350 Евра
Доставно воз.до 1 Тон 120 Евра 210 Евра 300Евра 740 Евра 1040 Евра
Товарно воз.над 1 Тон 230 Евра 320 Евра 520 Евра 1200 Евра 1720 Евра
Минибуси до 15 седишта 210 Евра 260 Евра 400 Евра 920 Евра 1290 Евра
Автобуси 290 Евра 420 Евра 660 Евра 1520 Евра 2170 Евра
Влечни возила 10 Евра 15 Евра 20 Евра 50 Евра 70 Евра
Специјални возила 40 Евра 50 Евра 70 Евра 180 Евра 250 Евра
Моторцикли и скутери 50 Евра 60 Евра 100 Евра 220 Евра 320 Евра
Приклучни возила 10 Евра 15 Евра 25 Евра 40 Евра 50 Евра
Работни возила 40 Евра 60 Евра 100 Евра 230 Евра 330 Евра

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ