Патничко

Патувањата по светот често знаат да бидат непредвидливи.Никој не знаеме што не чека утре. Најсигурен начин секогаш подготвени да го дочекаме ризикот, е да се осигураме.Со патничкото осигурување можете во секое време брзо и едноставно да склучите осигурување и да имате покритие од полноќ истиот ден, за почетна сума од 2 евра.

Основни карактеристики на патничкото осигурување:

 • -Патничкото осигурување може да биде склучено за минимум три дена и максимум една година.
 • -Осигурувањето може да биде склучено како индивидуално, семејно, студентско, бизнис или групно патување.
 • Од асистентскиот центар, достапен 24/7, добивате организација и поддршка во случаи на потреба од итна медицинска грижа, правна помош, помош со изгубен багаж при патување со авион...

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ