Контактирајте не!

Ви благодариме. Вашата порака ке биде испратена!
Грешка! Вашата порака нема да биде испратена, пробајте повторно.
Струга

24/7 Отворени!

078/355/356 046/786/991

Понеделник-Сабота 08:00-15:00

auronbroker@gmail.com

Во секое време!

Центар за возила Струга

Во рамките на Центар за возила - Струга функционира и Аурон Брокер, каде можеме да ви ги понудиме следниве услуги:

 • Регистрација на возила
 • Осигурување
 • Конторлен технички преглед
 • Меѓународна возачка дозвола
 • Зелен картон
 • Дозвола за управување туѓо моторно возило во странство
 • ЦЕМТ дозволи
 • Издавање пробни таблици
 • ТИФ сертификати
 • Пријава на моторно возило
 • Атест за плин, фолии, итн.
 • Хомоголација
 • Одјава на возило
Работиме со Најдобрите

ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ